Josef Chochol – Hodek Apartments

C 06
Josef Chochol – Hodek Apartments
típus
hely
dátum
tervező

Josef Chochol prágai épülete a cseh kubizmus jellegzetes példája. Míg Picassónál és Braque-nál a kubista formaképzés a művek teljes mélységére kiterjed, addig itt – az alaprajzot és a homlokzatokat összevetve – jól látszik, hogy a kubista morfológia csupán ornamentálisan van jelen. Ez az ornamens-központú attitűd a külsőt és az enteriőröket egyaránt jellemzi.

A hegyesszögű saroktelekre emelt épület leghangsúlyosabb motívuma az árbocszerű sarokoszlopra szervezett loggia-sor. A homlokzatképzés fontos gesztusa, hogy mivel a sima falsíkok a prizmás geometriában megfogalmazott plasztikus homlokzatrészekkel folytonos egységet képeznek, a fehér épülettömeg az egy tömbből való kifaragottság szobrászi hatását kelti. Míg az emeleti ablakok hagyományos, derékszögű alakzatok, addig a földszinti nyílások kontúrjaikban is követik a prizmaszerű, kristályos jelleget, fokozva az épület utcaszinti dinamikáját.