Ricardo Bofill – Les Espaces d’Abraxas

C 38
Ricardo Bofill – Les Espaces d’Abraxas
típus
hely
dátum
tervező

Párizs központjától 15 km távolságban épült fel a posztmodern korszak egyik monumentális  műve, a 47 000 m2-en közel 600 lakást magába foglaló Les Espaces d’Abraxas. Ricardo Bofill, határozottan szembehelyezkedve a Le Corbusier nyomán kialakult puritán, modernista hagyománnyal, a tömeges lakásépítés funkcionális követelményeit össze kívánta kötni az építészeti nyelv monumentális és szimbolikus rétegeivel. Ókori és újkori klasszikus példákból parafrazeált, előregyártott műkő ornamensek gazdag világa népesíti be a homlokzatokat.

Az építész a három fő egységből álló komplexumot egy kelet-nyugati szimmetriatengelyre szervezte. A keleti oldalon található a „Palota”, a nyugati oldalon a „Színház”, és a kettő között áll a „Diadalív”. A 18 emeletes „Palota” önmagában is három egységre tagolódik, melyek „U”-alakban adják a kompozíció keleti lezárását. Ezekben a kéttraktusos egységekben – a lépcsőházakon túl – számos összekötő híd és külső folyosó biztosítja a lakások megközelítését, gazdag téri világot létrehozva. A nyolcemeletes „Színház” félgyűrű-alakban zárja a nyugati oldalt. A félkör középpontjában helyezkedik el a kilencemeletes „Diadalív”, mely a tengelyen való végighaladás fontos osztópontja. A „Palotában” 441 szociális bérlakás, míg a „Színházban” 130, a „Diadalívben” 18 öröklakás található. A kezdeti tervek buja tetőkertjei a „Színházra” és a „Diadalívre” korlátozódó, füvesített zöldtetőkké egyszerűsödtek.

Az építészeti utópiának szánt beruházás sok tekintetben visszájára fordult, olyannyira, hogy – hangsúlyos díszletszerűségének is köszönhetően –  disztópikus filmek (Brazil, Éhezők viadala) kedvelt forgatási helyszínévé vált. Egy 2014-es interjúban a nagyszabású urbanisztikai kísérletet Bofill sikertelennek nevezte, aminek okát többek között abban látta, hogy a lakhatás természetes kiegészítő feltételei – üzletek, kulturális és egyéb szolgáltatások – nem állnak helyben rendelkezésre az itt élők számára.